Aktualności

RODO - ochrona danych osobowych

Drogi Gościu,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. a mianowicie:

1. Kto jest administratorem danych osobowych gości hotelowych?

 Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest PHU MAKOPOL ul Zamoyskiego 53/10, 03-801 Warszawa, który jest właścicielem Hotelu Mazurski Dworek

2. Kto jest inspektorem ochrony danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

 Inspektorem ochrony danych osobowych w Hotelu Mazurski Dworek jest Pan Patryk Prietz, skontaktować z nim można się poprzez wiadomość e-mail. Adres e-mail dostępny na stronie internetowej: www.mazurskidworek.pl w zakładce KONTAKT

3. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?

 Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez hotel jest:

1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu.

2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych

3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto Hotel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowych i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gościa hotelowego jest usprawiedliwiony cel administratora.

5. Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

 Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

1. firmom świadczącym usługi IT hotelu,

2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi kasowej,

3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu,

4. organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

6. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

 Dane osobowe:

1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,

3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres do 30 dni od dnia utrwaleni, a następnie zostaną trwale usunięte.

7. Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres email poprzez który będzie możliwy kontakt z Inspektorem Danych Osobowy (patrz pkt. 2)

za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 8. Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza EOG?

 Nie, hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG

10. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownych czy ustawowym?

 Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie

11. Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

 Nie. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

 

 

Informujemy iż ze względu na dynamicznie zmieniające się kwestie omawianej tematyki na gruncie litery prawa polskiego, mogą one ulec modyfikacjom. W chwili obecnej bowiem trwa proces legislacyjny omawianej materii.

 

 

powrót

hotel mazurski dworek
Masurian Lake Resort

Stare Sady 1
11-730 Mikołajki

Recepcja:

tel. +48 87 421 69 18
tel. + 48 87 421 50 01
fax. 87 421 50 08
hotel@mazurskidworek.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.